צרו עימנו קשר
03-7778191
03-7778791

טיפול קוגניטיבי - התנהגותי - טיפול CBT

פסיכותרפיה קוגניטיבית-התנהגותית, CBT, מתמקדת בתהליכים שכליים והשפעתם על הרגשות ועל ההתנהגות של בני האדם. נקודת המבט בגישה זו מתמקד בשאלה כיצד מחשבות ועיבוד מידע יכולים להשתבש ולגרום לרגשות ולהתנהגות בלתי מסתגלת. הגישה מתייחסת למחשבות כאל "התנהגויות" שאפשר לחקור אותן אמפירית ואחר כך להעניק להן תשומת לב מרכזית בטיפול.

פסיכותרפיה קוגניטיבית-התנהגותית, CBT, מתמקדת בתהליכים שכליים והשפעתם על הרגשות ועל ההתנהגות של בני האדם. נקודת המבט בגישה זו מתמקד בשאלה כיצד מחשבות ועיבוד מידע יכולים להשתבש ולגרום לרגשות ולהתנהגות בלתי מסתגלת. טיפול CBT מתייחס למחשבות כאל "התנהגויות" שאפשר לחקור אותן אמפירית ואחר כך להעניק להן תשומת לב מרכזית בטיפול.

כמו כן, חקר דפוסים של עיבוד מידע משובש אצל בני אדם בעלי צורות שונות של פסיכולוגיה האיר את המנגנונים הכרוכים בהשתמרותן של הפרעות מסוימות. לגישה השפעה רבה בגלל ההצלחות שהיו לה בפיתוח טיפולים יעילים בהפרעות בבעיות רבות בשל הדגש על מחשבות מסולפות בהבנת התנהגויות חריגות. לפי הגישה, בני אדם בונים מבנים אישיים – דרכים ייחודיות לכל אדם לתפיסת עצמם, בני אדם אחרים ואירועים בחייהם.

בני אדם משתמשים במבנים אישיים אלה כדי לפרש אירועים המתרחשים סביבם. מכאן שהמשמעות שאדם מייחס לגירוי מסונן דרך המבנים האישיים המיוחדים לו. כתוצאה מהעברת מידע דרך הפילטרים הללו נוצרת תחושה שלילית ותגובה רגשית. כך למשל, הפירוש שנותן אדם להערה שהעיר לו מכר עלולה לגרום לסערת רגשות, גם אם נאמרה בתמימות ובלא כוונה לפגוע.

טיפול CBT מצטיין בזיהוי מדויק של התנהגויות בעיתיות ספציפיות ובעקבותיו שימוש בטכניקות המכוונות ישירות לאותן ההתנהגויות ולאותן הקוגניציות המנחות התנהגות מסוימת. שינוי התנהגות באמצעות שינוי קוגניציות. זאת בניגוד לטיפול הפסיכודינאמי, המניח כי מגוון רחב של בעיות נובעות ממערך מוגבל של קונפליקטים תוך נפשיים (כגון תסביך אדיפוס בלתי-פתור) ולכן טכניקות הטיפול הפסיכודינאמי נוטות שלא להתמקד ישירות בבעיות הייחודיות של האדם או בתלונותיו

טיפול
מטפלים קוגניטיביים התנהגותיים משתמשים במגוון טכניקות המיועדות לשינוי כל הטייה קוגניטיבית שלילית שהמטופל מפתח. בשלבים הראשונים של טיפול CBT לומדים המטופלים את הקשר בין דפוסי החשיבה שלהם לבין תגובותיהם הרגשיות. הם לומדים לזהות את מחשבותיהם האוטומטיות ולתעד את תוכן החשיבה והתגובות הרגשיות שלהם.

אחרי שלמדו על הטעויות הלוגיות שבדרך חשיבתם, הם לומדים לערער על תקפותם של מחשבות אוטומטיות אלה. במהלך טיפול CBT המטופלים אוספים מידע באמצעות ניסויים נטולי הטייה, המאפשרים להם להפריך את אמונותיהם המוטעות. מטלות התנהגותיות שמטופלים מבצעים בנויות על פי דרגת הקושי מן הקלות ביותר לקשות יותר.

במהלך טיפול CBT המטופל רוחש מיומנויות חיוניות להבטחת חסינות מפני נסיגה כאשר ייאלץ המטופל להתמודד בעתיד עם אירועי חיים מעוררי דחק. טיפול CBT, או בשמו המלא טיפול קוגניטיבי-התנהגותי קצר טווח, תחילתי, יעיל וממוקד מאוד. היחס בין העלות לתועלת הפך את הגישה של טיפול CBT להכי יעילה בחברה המודרנית.

© 2015 כל הזכויות שמורות למיינד קליניק פרופסור גרינהאוס
STGBEAUTIFUL WEB
TECHNOLOGY
STG שיווק באינטרנט